Khăn giấy rút

KHĂN GIẤY RÚT

- Có chất lượng và độ thấm cao

- Dập nổi và không dập nổi

- 100 tờ mỗi bịch

- 100% bột giấy nguyên chất và giấy tái chế

- Chất liệu từ Indonesia và Việt Nam

Thông tin chi tiết

Thông tin đang cập nhập...!