Giấy Napkin & Cocktail

- Có chất lượng và độ thấm cao

- Có nhiều size khác nhau

- 100 và 200 tờ mỗi bịch

- 100% bột giấy nguyên chất và giấy tái chế

- Chất liệu từ Indonesia và Việt Nam

Thông tin chi tiết

Thông tin đang cập nhập...!