Giấy cuộn vệ sinh (cuộn nhỏ)

- Có chất lượng và độ thấm cao

- 2 lớp, 3 lớp

- 65 gram, 100 gram

- 10 cuộn/cây

- 100% bột giấy nguyên chất và giấy tái chế

- Chất liệu từ Indonesia và Việt Nam

Thông tin chi tiết

Thông tin đang cập nhập...!