AZ 83012 SANI-DC

SANI DC

- Chất khử trùng

- Là hỗn hợp các chất hoạt động bề mặt và hợp chất amoni, khử trùng nhỏ giọt

- Có đặc tính diệt khuẩn cao

- Xuất xứ:Việt Nam

Thông tin chi tiết

Thông tin đang cập nhập...!