AZ 1106

KHỐI HÌNH TAM GIÁC

- Hình tam giác

- Sử dụng cho bồn tiểu

- Tạo ra hươngthơm nhẹ nhàng khử mùi hôi

- Ngăn chặn nghẹt ống dẫn

- Màu xanh ngọc

Thông tin chi tiết

Thông tin đang cập nhập...!