WE CARE. WE LOVE. WE DEVOTE

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Alcare là một công ty chuyên cung cấp về dịch vụ trang thiết bị vệ sinh và sản phẩm giấy vệ sinh các loại tại Việt Nam. Mục tiêu chính của chúng tôi là tạo ra một giải pháp vệ sinh toàn diện để đảm bảo tính sạch sẽ và vệ sinh môi trường nhà vệ sinh sạch cho quý khách hàng của chúng tôi.

Được thành lập từ năm 2010. Chúng tôi đã và đang hỗ trợ các ngành công nghiệp khác nhau với các giải pháp vệ sinh duy nhất của công ty Alcare, các sản phẩm trang thiết bị vệ sinh được thiết kế có chức năng để tạo ra một môi trường vệ sinh sạch sẽ và lành mạnh.

Công ty Alcare cam kết chịu trách nhiệm cao nhất. Chúng tôi biết nghĩa vụ xã hội và vai trò của chúng tôi trong phúc lợi của cộng đồng và đất nước. Chúng tôi cam kết và đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh của chúng tôi và của các nhà cung cấp của chúng tôi có tác động tích cực đến phúc lợi xã hội và nền kinh tế của các cộng đồng xung quanh.

Chúng tôi cam kết giúp đỡ mọi người để cải thiện điều kiện sống của họ, do đó cho phép cộng đồng có mức sống và sức khoẻ tốt hơn. Chúng tôi tin tưởng và ủng hộ tinh thần chăm sóc và chia sẻ với cộng đồng của chúng ta, bằng việc làm từ thiện và tài trợ cho người nghèo và những người không may.

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT CỦA CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỊNH HƯNG

ALCARE SINGAPORE